กล่องสุ่มเซ็ตมังกร

Dark Raycity Random

สุ่มรางวัลครั้งละ 30,000 Rain

จำนวนเงิน Rain: N/A Rain