จัดอันดับ

อันดับสถิติต่างๆของผู้เล่น

อันดับ ชื่อตัวละคร รถ ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3